T Heartworm Ag (5 test)

Στα τεστ ισχύουν ειδικές εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα. Συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.

Περιγραφή

Περιγραφή

HeartWorm Ag Test

  • Βασικές Αρχές

Το VetExpert Rapid HeartWorm Ag Test είναι μια χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση για την ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Dirofilaria immitis σε πλήρες αίμα, ορό, ή πλάσμα. Το VetExpert Rapid HeartWorm Ag Test έχει ένα γράμμα “Τ” και “C”, ως γραμμή δοκιμής (Test line) και γραμμή ελέγχου (Control line) στην επιφάνεια της συσκευής. Και οι δύο γραμμές στο παράθυρο αποτελέσματος δεν είναι ορατές, πριν από την εφαρμογή κάποιου δείγματος. Η γραμμή ελέγχου χρησιμοποιείται διαδικαστικά, και πρέπει πάντα να εμφανίζεται, εάν η διαδικασία εκτελείται σωστά και τα αντιδραστήρια λειτουργούν. Μια μωβ γραμμή δοκιμής θα είναι ορατή στο παράθυρο αποτελέσματος, αν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες αντιγόνου στο δείγμα. Στη γραμμή δοκιμής χρησιμοποιούνται ειδικά επιλεγμένα αντισώματα ως υλικά δέσμευσης και ανίχνευσης. Αυτά επιτρέπουν στο VetExpert rapid HeartWorm Ag Test να λειτουργεί σε πλήρες αίμα, ορό ή πλάσμα με ένα πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας.

• Υλικά που παρέχονται (2,5,10 τεστ / κιτ)

1) 2,5,10 VetExpert Rapid HeartWorm Ag Test

2) 2,5,10 σταγονόμετρα

3) 2,5,10 φιαλίδια με αντιπηκτικό

4) Οδηγίες χρήσης

 

• Προφυλάξεις

1) Μόνο για κτηνιατρική διαγνωστική χρήση.

2) Για καλύτερα αποτελέσματα, απαιτείται αυστηρή τήρηση αυτών των οδηγιών.

3) Όλα τα δείγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικά μολυσματικά.

4) Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε τα test από τα ατομικά σφραγισμένα σακουλάκια τους μέχρι αμέσως πριν από τη χρήση.

5) Μην χρησιμοποιείτε το test εάν η θήκη είναι κατεστραμμένη ή η σφραγίδα είναι σπασμένη.

6) Μην επαναχρησιμοποιείτε τα test.

7) Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης.

8) Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης που αναγράφονται στην ετικέτα.

9) Τα συστατικά αυτού του κιτ έχουν έλεγχο της ποιότητας ως συγκεκριμένη παρτίδα. Μην αναμιγνύετε εξαρτήματα από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας.

 

• Αποθήκευση και Σταθερότητα

Το κιτ μπορεί να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (2 ~ 30 ° C) ή στο ψυγείο. Το κιτ είναι σταθερό μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται πάνω στην ετικέτα της συσκευασίας.

ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Μην αποθηκεύετε το κιτ δοκιμών στο άμεσο ηλιακό φως.

 

• Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων

1) Η δοκιμή θα πρέπει να εκτελείται χρησιμοποιώντας ορό, πλάσμα, ή πλήρες αίμα.

2) Εάν τα δείγματα έχουν ψυχθεί ή καταψυχθεί, θα πρέπει να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου, πριν τη χρήση.

 

[Πλήρες αίμα]

Συλλέξτε ένα δείγμα αίματος σε αντιπηκτικό EDTA, ηπαρίνη ή κιτρικό χρησιμοποιώντας τις τυποποιημένες εργαστηριακές διαδικασίες. Για ευκολία, παρέχονται φιαλίδια με 20 μl EDTA. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

Βάλτε το αίμα στο φιαλίδιο με το EDTA.

Κλείστε το φιαλίδιο και αναποδογυρίστε 5 φορές για να ανακατευτεί το αίμα. Τα δείγματα θα πρέπει να εξετάζονται μέσα σε 4 ώρες όταν είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορούν να ψυχθούν για 24 ώρες. Τα αιμολυμένα δείγματα μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα.

[Πλάσμα]

Συλλέξτε ένα δείγμα αίματος με αντιπηκτικό χρησιμοποιώντας τυπικές κλινικές εργαστηριακές διαδικασίες. Διαχωρίστε το πλάσμα με φυγοκέντρηση. Τα δείγματα του πλάσματος μπορούν να αποθηκευθούν σε ψυγείο (2 ~ 8 ° C) μέχρι 2 εβδομάδες. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καταψύξτε στους -20 ° C.

[Ορός]

Συλλέξτε το αίμα χωρίς αντιπηκτικό. Αφήστε το σε θερμοκρασία δωματίου για να πήξει και μετά ξεχωρίστε τον ορό με φυγοκέντρηση.

Τα δείγματα ορού μπορούν να αποθηκευθούν σε ψυγείο (2 ~ 8 ° C) μέχρι 2 εβδομάδες. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καταψύξτε στους -20 ° C.

 

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1) Αφαιρέστε το test από την αλουμινένια συσκευασία και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη και στεγνή επιφάνεια.

2) Χρησιμοποιώντας τα τριχοειδή σωληνάρια μιας χρήσης, προσθέστε δύο (2) σταγόνες (περίπου 80 μℓ) ορού, πλάσματος ή ολικού αίματος μέσα στην υποδοχή του δείγματος.

3) Δεδομένου ότι η δοκιμή αρχίζει να λειτουργεί, θα δείτε ένα πορφυρό χρώμα να μετακινείται κατά μήκος του παραθύρου αποτελέσματος στο κέντρο του test. Εάν αυτό δε συμβεί μέσα σε 1 λεπτό, προσθέστε μία σταγόνα από το αραιωτικό μέσο δοκιμασίας.

4) Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα των δοκιμών σε 5-10 λεπτά. Μην ερμηνεύετε μετά από 10 λεπτά.

  • Ερμηνεία του test

Μία έγχρωμη γραμμή θα εμφανιστεί στο αριστερό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος για να δείξει ότι το test λειτουργεί σωστά. Αυτή η γραμμή είναι η γραμμή ελέγχου (στο γράμμα C). Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος φαίνονται τα αποτελέσματα της δοκιμής. Εάν κάποια άλλη έγχρωμη γραμμή εμφανιστεί στο δεξιό τμήμα του παραθύρου αποτελέσματος , είναι η γραμμή δοκιμής (στο γράμμα Τ).

1) Αρνητικό αποτέλεσμα

Η παρουσία μόνο μία γραμμής ( “C“) μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος υποδεικνύει αρνητικό αποτέλεσμα.

2) Θετικό αποτέλεσμα

Η παρουσία των δύο γραμμών ( “Τ” και “C“) στο παράθυρο αποτελέσματος, ανεξάρτητα από το ποια εμφανίζεται πρώτη, υποδεικνύει ένα θετικό αποτέλεσμα.

3) Μη έγκυρο αποτέλεσμα

Αν η πορφυρή γραμμή ( “C“) δεν είναι ορατή μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος μετά από την εκτέλεση της διαδικασίας, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο. Οι οδηγίες μπορεί να μην έχουν ακολουθηθεί σωστά ή το test μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Συνιστάται τα δείγματα να επανελέγχονται.

• Περιορισμοί

Παρά το γεγονός ότι το VetExpert Rapid HeartWorm Ag Test είναι πολύ ακριβές στην ανίχνευση αντιγόνων Dirofilaria immitis, ένα χαμηλό ποσοστό εσφαλμένων αποτελεσμάτων μπορεί να συμβεί. Απαιτούνται επιπρόσθετες κλινικές δοκιμές, εάν τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι αμφίβολα. Όπως συμβαίνει με όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες, μια οριστική κλινική διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται στα αποτελέσματα μίας μόνο δοκιμασίας, αλλά πρέπει να γίνεται αξιολογώντας το σύνολο των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων.

Εισάγεται και διατίθεται από: Anicell ΟΕ – Λ. Δημοκρατίας 257 – Αχαρνές Αθηνών- Τ.Κ. 13671 – Τηλ: 211 411 0 700

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Product Form

Συσκευή

Species

Product form

, ,

Brand

VetExpert

Ag - Ab

Αντιγόνο (Ag)

Shipping & Delivery

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: α) τα μικρά δέματα μεταφέρονται με υπηρεσίες κούριερ και παράδοση την επόμενη μέρα στις περισσότερες των περιπτώσεων (εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές). Τα μεγάλα δέματα μεταφέρονται με μεταφορική εταιρεία που καλύπτει όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά.

Εκτελούμε όλες τις παραγγελίες. Όμως οι παραγγελίες μικρής αξίας (δηλαδή παραγγελίες κάτω των 50 ευρώ καθαρής αξίας) επιβαρύνονται με μεταφορικά. Η επιβάρυνση αναγράφεται στο τιμολόγιο και είναι αξίας 3 ευρώ συν ΦΠΑ.

Η χρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το ύψος της μεταφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει και αντικαταβολή, αλλά αποτελεί μία υποτυπώδη χρέωση, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πελάτης με χρέωση παραλήπτη που θα ήταν πολύ υψηλότερη.