Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα

T Total IgE Ab (5 test)

Στα τεστ ισχύουν ειδικές εκπτώσεις ανάλογα με την ποσότητα. Συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.