Fiprex Duo Cat πιπέτα 0,5 ml

Κωδικός προϊόντος: 1503321 Κατηγορίες: ,
Περιγραφή

Περιγραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

 

IE, LT, RO, BG, EL, HU, IT, PL, ES FIPREX DUO 50 mg + 60 mg διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες και κουνάβια
PT FIPON DUO 50 mg + 60 mg διάλυμα επίχυσης σε σημείο για γάτες και κουνάβια

 

 1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε πιπέτα 0,5 ml περιέχει:

Δραστικά συστατικά:

Fipronil                        50.00 mg

(S)-methoprene            60.00 mg

 

Έκδοχα:

Butylhydroxyanisole (E320)    0.10 mg

Butylhydroxytoluene (E321)   0.05 mg

Βλ. τον πλήρη κατάλογο εκδόχων στο κεφάλαιο 6.1.

 

 1. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διάλυμα για επίχυση σε σημείο.

Διαυγές πράσινο-κίτρινο διάλυμα.

 

 1. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

4.1     Είδη ζώων

Γάτες και κουνάβια

 

4.2     Θεραπευτικές ενδείξεις προσδιορίζοντας τα είδη ζώων

Σε γάτες:

 • Για την καταπολέμηση των παρασιτώσεων αποκλειστικά από ψύλλους ή των μεικτών παρασιτώσεων από κρότωνες (τσιμπούρια) ή/και ψείρες.
 • Εξάλειψη ψύλλων (Ctenocephalides spp.). Η εντομοκτόνος δράση κατά των νέων προσβολών από ενήλικες ψύλλους παραμένει επί 4 εβδομάδες. Το προϊόν προλαμβάνει την αναπαραγωγή των ψύλλων εμποδίζοντας την ανάπτυξη των αυγών τους (ωοκτόνος δράση), καθώς και των προνυμφών και των νυμφών (προνυμφοκτόνος δράση) που προέρχονται από αυγά, τα οποία εναποτέθηκαν από ενήλικες ψύλλους. Η δράση αυτή διατηρείται για περίοδο 6 εβδομάδων από την εφαρμογή της θεραπείας.
 • Εξάλειψη τσιμπουριών (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Το ακαρεοκτόνο αποτέλεσμα του προϊόντος παραμένει έως και 2 εβδομάδες μετά την χορήγηση (όπως αποδεικνύεται από τα πειραματικά δεδομένα).
 • Εξάλειψη ψειρών (Felicola subrostratus).

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια μιας θεραπευτικής στρατηγικής ελέγχου των συμπτωμάτων της αλλεργικής δερματίτιδας από ψύλλους, όπου αυτή έχει ήδη διαγνωστεί από κτηνίατρο.

 

Σε κουνάβια:

 • Για την καταπολέμηση των παρασιτώσεων αποκλειστικά από ψύλλους ή των μικτών παρασιτώσεων μαζί με τσιμπούρια.
 • Εξάλειψη ψύλλων (Ctenocephalides spp.). Η εντομοκτόνος δράση κατά των νέων προσβολών από ενήλικες ψύλλους παραμένει επί 4 εβδομάδες. Το προϊόν προλαμβάνει την αναπαραγωγή των ψύλλων εμποδίζοντας την ανάπτυξη των αυγών τους (ωοκτόνος δράση), καθώς και των προνυμφών και των νυμφών (προνυμφοκτόνος δράση) που προέρχονται από αυγά, τα οποία εναποτέθηκαν από ενήλικες ψύλλους.
 • Εξάλειψη τσιμπουριών (Ixodes ricinus). Το ακαρεοκτόνο αποτέλεσμα του προϊόντος παραμένει για 4 εβδομάδες μετά την χορήγηση (όπως αποδεικνύεται από τα πειραματικά δεδομένα).

 

4.3     Αντενδείξεις

Λόγω της έλλειψης διαθέσιμων δεδομένων, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε γάτες ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων ή/και βάρους κάτω των 1 κιλού. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κουνάβια ηλικίας κάτω των 6 μηνών.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ζώα που ασθενούν (πάσχοντα από συστημικές νόσους, πυρετό) ή σε ζώα που αναρρώνουν.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κουνέλια λόγω του κινδύνου εμφάνισης παρενεργειών ή ακόμη και προξένησης θανάτου.
Ελλείψει μελετών, δεν συνιστάται η χρήση του προϊόντος σε είδη άλλα εκτός από τα εγκεκριμένα.
Να μην χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας στην δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

 

4.4     Ειδικές προειδοποιήσεις για κάθε είδος ζώου

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα του προϊόντος μετά το πλύσιμο/λούσιμο του ζώου με σαμπουάν. Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που αφορούν στην χρήση του σε σκύλους, δεν επιτρέπεται το λούσιμο του ζώου για 2 ημέρες μετά την εφαρμογή του προϊόντος και όχι συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα.

 

Οι ψύλλοι που μεταφέρονται από κατοικίδια ζώα συχνά φωλιάζουν στο μέρος όπου το ζώο κοιμάται και αναπαύεται όπως η κουβέρτα του ή κάποιο μαλακό κρεβατάκι, τα οποία, σε περίπτωση έντονης παρασίτωσης καθώς και στην αρχή της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων, πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλη απεντόμωση με εντομοκτόνα και να καθαρίζονται με σκούπα κενού τακτικά.

 

Άλλα ζώα, τα οποία κατοικούν στο ίδιο νοικοκυριό θα πρέπει επίσης να υποβληθούν σε θεραπεία με το αντίστοιχο, σωστό προϊόν.

 

4.5     Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση σε ζώα

 

Προστατεύστε τα μάτια του ζώου από την επαφή με το προϊόν.
Μην το χρησιμοποιείτε σε τραύματα ή σε τραυματισμένο δέρμα.
Είναι πολύ σημαντικό το προϊόν να εφαρμόζεται σε κάποιο σημείο, το οποίο δεν μπορεί το ζώο να γλείψει, και να μην επιτραπεί στα υπόλοιπα κατοικίδια ζώα να το γλείψουν.

Μετά την θεραπεία ενδέχεται να παραμείνουν προσκολλημένα μεμονωμένα τσιμπούρια, οπότε ο κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών υπό αντίξοες συνθήκες δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

 

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από τα άτομα που χορηγούν το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν στα ζώα

Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στους βλεννογόνους, στο δέρμα και στους οφθαλμούς και συνεπώς θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του με το στόμα, το δέρμα και τα μάτια.
Άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στα εντομοκτόνα ή το οινόπνευμα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με το κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν. Αποφύγετε την άμεση επαφή του περιεχομένου της πιπέτας με τα δάκτυλα και, σε περίπτωση τέτοιας επαφής, πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
Αν το προϊόν έρθει κατά λάθος σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετέ τα με καθαρό νερό.

 

Πλένετε τα χέρια σας μετά την χορήγηση του προϊόντος.

 

Η κατάποση του προϊόντος μπορεί να είναι επιβλαβής. Απαγορεύστε την πρόσβαση των παιδιών στις πιπέτες και πετάξτε τις χρησιμοποιημένες πιπέτες αμέσως μετά την χορήγηση του προϊόντος. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

 

Αποφεύγετε να αγγίζετε τα ζώα που έχουν υποστεί την αγωγή και μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μαζί τους μέχρι να στεγνώσει η περιοχή εφαρμογής. Ως εκ τούτου, συνιστάται η χορήγηση του προϊόντος στο ζώο τις βραδυνές ώρες. Αμέσως μετά την χορήγηση, τα ζώα δεν πρέπει να κοιμούνται με τους ιδιοκτήτες τους, ειδικά με παιδιά.
Μην πίνετε, τρώτε ή καπνίζετε κατά την διάρκεια της χορήγησης.
Η περιεχόμενη αλκοόλη μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις βαμμένες, βερνικωμένες ή άλλες οικιακές επιφάνειες ή έπιπλα.

 

4.6     Ανεπιθύμητες ενέργειες (συχνότητα και σοβαρότητα)

Γάτες:

Πολύ σπάνια έχουν παρατηρηθεί παροδικές δερματικές αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής (εμφάνιση φολίδων, αποχρωματισμός του δέρματος και απώλεια τριχών, κνησμός, ερυθρότητα του δέρματος) καθώς και γενικευμένος κνησμός ή αλωπεκία. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί μετά τη χρήση υπερβολική σιελόρροια, αναστρέψιμα νευρολογικά συμπτώματα (υπεραλγησία, κατάθλιψη, νευρικά συμπτώματα) ή έμετος.
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών καθορίζεται ως ακολούθως:
– πολύ συχνή (περισσότερα από 1 στα 10 ζώα εμφάνισαν ανεπιθύμητη(ες) ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας)
– συχνή (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 στα 100 υπό θεραπεία ζώα)
– όχι συχνή (περισσότερα από 1 αλλά λιγότερα από 10 στα 1000 υπό θεραπεία ζώα)
– σπάνια (περισσότερα από 1 και λιγότερα από 10 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα)
– πολύ σπάνια (λιγότερα από 1 στα 10.000 υπό θεραπεία ζώα, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών).

Εάν το ζώο γλείψει το προϊόν, μπορεί να προκύψει βραχυπρόθεσμη έντονη σιελόρροια λόγω της δράσης του φορέα.

Να αποφεύγεται η υπερδοσολογία

 

4.7.      Χρήση κατά την κύηση, την γαλουχία ή την ωοτοκία

 

Γάτες:

Το προϊόν μπορεί να χορηγηθεί κατά την διάρκεια της κύησης. Εργαστηριακές μελέτες σε γάτες δεν έδειξαν τερατογόνες, εμβρυοτοξικές ή επιβλαβείς για τη μητέρα επιδράσεις.
Πιθανή τοξικότητα του προϊόντος σε γατάκια ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων, που παραμένουν σε επαφή με την μητέρα τους, η οποία έχει υποβληθεί στην θεραπεία δεν έχει αποδειχθεί. Στην παραπάνω περίπτωση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

 

Κουνάβια:

Η ασφάλεια του προϊόντος κατά την χρήση του σε κουνάβια στην διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν έχει καθοριστεί. Να χρησιμοποιείται μόνο μετά από την εκτίμηση οφέλους/κινδύνου, από τον υπεύθυνο κτηνίατρο.

 

4.8     Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης

Καμία.

 

4.9     Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Οδός χορήγησης και δοσολογία: επίχυση σε σημείο.

Μια πιπέτα με περιεχόμενο 0,5 ml ανά γάτα, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη συνιστώμενη δόση 5mg/kg φιπρονίλης και 6 mg/kg (S)-μεθοπρένης, με τοπική δερματική εφαρμογή.
Λόγω της έλλειψης μελετών ασφαλείας, η ελάχιστη περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών θεραπειών πρέπει να είναι 4 εβδομάδες.

Μια πιπέτα με περιεχόμενο 0,5 ml για το κουνάβι, που αντιστοιχεί στην ελάχιστη συνιστώμενη δόση 50 mg φιπρονίλης και 60 mg (S)-μεθοπρένης, με τοπική, δερματική εφαρμογή.
Η ελάχιστη περίοδος μεταξύ δύο διαδοχικών θεραπειών πρέπει ναείναι 4 εβδομάδες.

Τρόπος χορήγησης:

Κρατήστε την πιπέτα κάθετα. Κτυπήστε ελαφρά το στενό τμήμα της πιπέτας για να βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο παραμένει στο κυρίως σώμα της πιπέτας. Αποσπάστε την άκρη. Διαχωρίστε το τρίχωμα στην πλάτη του ζώου στη βάση του αυχένα μπροστά από τις ωμοπλάτες έως ότου το δέρμα καταστεί ορατό. Τοποθετήστε την άκρη της πιπέτας στο δέρμα και πιέστε αρκετές φορές την πιπέτα ώστε να αδειάσετε πλήρως το περιεχόμενό της απευθείας στο δέρμα, σε ένα μόνο σημείο.

 

4.10   Υπερδοσολογία (συμπτώματα, μέτρα αντιμετώπισης, αντίδοτα), εάν είναι απαραίτητα Ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών αυξάνεται σε περίπτωση υπερδοσολογίας (βλέπε παράγραφο 4.6)

Σε γάτες:

Σε εργαστηριακές μελέτες σχετικές με την ασφάλεια του προϊόντος στα είδη ζώων στόχος, οι οποίες διεξήχθησαν σε γάτες και γατάκια ηλικίας 8 εβδομάδων και μεγαλύτερα, με σωματικό βάρος περίπου 1 κιλού, και στις οποίες χορηγούνταν επί 6 μήνες, μία φορά το μήνα, δοσολογία πέντε φορές υψηλότερη από την συνιστώμενη, δεν παρατηρήθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις.

Μετά την χορήγηση του προϊόντος μπορεί να εμφανιστεί κνησμός. Η υπερβολική δόση του προϊόντος προκαλεί την συγκόλληση του τριχώματος στο σημείο εφαρμογής, η οποία εξαφανίζεται εντός 24 ωρών από την χορήγηση του προϊόντος

 

Σε κουνάβια:

Σε κουνάβια ηλικίας άνω των 6 μηνών, κατόπιν χορήγησης της πενταπλάσιας δόσης του προϊόντος τέσσερις φορές με μεσοδιαστήματα των δύο εβδομάδων, ορισμένα εκ των ζώων εμφάνισαν απώλεια βάρους.

 

4.11   Χρόνος αναμονής

Δεν ισχύει.

 

 

 1. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαρμακοθεραπευτική ομάδα: Εξωπαρασιτοκτόνα για τοπική χρήση, συμπεριλαμβανομένων των εντομοκτόνων, συνδυασμοί φιπρονίλης

Κωδ. ATC vet: QP53AX65

 

5.1     Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες

Το προϊόν αποτελεί ένα εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο διάλυμα για τοπική χορήγηση, το οποίο περιέχει ένα σύμπλεγμα από δύο δραστικές ουσίες: την φιπρονίλη με ενηλικοκτόνο δράση και τη (S)-μεθοπρένη, η οποία έχει ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο δράση.

 

Η φιπρονίλη είναι ένα εντομοκτόνο/ακαρεοκτόνο που ανήκει στην ομάδα των φαινυλοπυραζολίων. Δρα μέσω αλληλεπίδρασης με συμπλοκο-εξαρτώμενους διαύλους χλωρίου, ειδικά εκείνων που ρυθμίζονται από τον νευροδιαβιβαστή γ-αμινοβουτυρικού οξέος (GABA). Με αυτόν τον τρόπο, εμποδίζει την προ- και μετασυναπτική μεταφορά ιόντων χλωρίου μέσω των κυτταρικών μεμβράνων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος και τον θάνατο των εντόμων ή των ακάρεων. Η φιπρονίλη φονεύει τους ψύλλους μέσα σε 24 ώρες, τα τσιμπούρια (Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus, Ixodes scapularis, Ixodes ricinus, Haemaphysalis longicornis, Haemphysalis jlava, Haemapysalis campanulata) και τις ψείρες εντός 48 ωρών από την εφαρμογή

 

Η (S) -Μεθοπρένη είναι ένας ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων (IGR), που ανήκει στην κατηγορία των αναλόγων των ορμονών νεανικότητας, ο οποίος αναστέλλει την ανάπτυξη ανώριμων μορφών εντόμων. Το μόριο (S)-μεθοπρενίου μιμείται την δράση της νεανικής ορμόνης, οδηγώντας σε μειωμένη ανάπτυξη και θάνατο των σταδίων ανάπτυξης των ψύλλων. Η ωοκτόνος δράση της (S)-μεθοπρένης στο ζώο είναι αποτέλεσμα είτε της άμεσης διείσδυσης μέσω του περιβλήματος προσφάτως εναποθετημένων αυγών είτε αποτέλεσμα της απορρόφησης μέσω της επιδερμίδας του ενήλικου ψύλλου. Η (S)-μεθοπρένη αποτρέπει ταυτόχρονα αποτελεσματικά την ανάπτυξη προνυμφών και νυμφών των ψύλλων, κάτι το οποίο εμποδίζει τη μόλυνση του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται τα ζώα που υποβάλλονται στην αγωγή, από τα ανώριμα αναπτυξιακά στάδια των ψύλλων.

 

5.2     Φαρμακοκινητικές ιδιότητες

Μελέτες επί του μεταβολισμού της φιπρονίλης έδειξαν ότι μετατρέπεται κυρίως στο παράγωγο σουλφόνης της.
Η (S) -μεθοπρένη αποικοδομείται έντονα σε διοξείδιο του άνθρακα και οξικό άλας, τα οποία στην συνέχεια ενσωματώνονται στο ενδογενές υλικό

Πραγματοποιήθηκαν συγκριτικές μελέτες των φαρμακοκινητικών προφίλ σε γάτες, κατόπιν τοπικής χορήγησης του συμπλέγματος φιπρονίλης και (S)-μεθοπρένης με ενδοφλέβια χορήγηση μόνο φιπρονίλης ή μόνο (S)-μεθοπρένης. Επετεύχθησαν έτσι τα επίπεδα απορρόφησης και άλλες φαρμακοκινητικές παράμετροι, ο οποίες μιμούνται τις κλινικές συνθήκες. Η τοπική χορήγηση, λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη δυνητική έκθεση στο προϊόν μέσω της στοματικής οδού (γλείψιμο), οδήγησε σε συνολική απορρόφηση του fipronil σε επίπεδο 18%, πράγμα που σημαίνει μέγιστη συγκέντρωση Cmax στο πλάσμα περίπου 100 ng/ml φιπρονόλης και 13 ng/ml του σουλφονικού της παραγώγου. Η φιπρονίλη φθάνει γρήγορα στη μέγιστη συγκέντρωσή της στο πλάσμα (ο μέσος όρος tmax ανέρχεται στις 6 ώρες). Η μέση διάρκεια ημιζωής είναι κατά προσέγγιση 25 ώρες. Στις γάτες, η φιπρονίλη μεταβολίζεται ελαφρά σε σουλφονική μορφή. Στις γάτες, μετά από τοπική χορήγηση (S)-μεθοπρένης, η συγκέντρωσή της στο πλάσμα ήταν τόσο αμελητέα ώστε δεν υπήρχε δυνατότητα ποσοστικοποιήσεώς της (κάτω από 20 ng/ml).

 

Τόσο η (S)-μεθοπρένη όσο και η φιπρονίλη, μαζί με τον κύριο μεταβολίτη τους, κατανέμονται καλά στο τρίχωμα των γατών εντός 1 ημέρας μετά την χορήγηση του προϊόντος. Η συγκέντρωση της φιπρονίλης, του σουλφονικού παραγώγου της και της (S)-μεθοπρένης στο τρίχωμα των γατών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά είναι ανιχνεύσιμη για τουλάχιστον 59 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα παράσιτα πεθαίνουν εξαιτίας της επαφικής δράσης του προϊόντος και όχι λόγω συστημικής δράσης.
Δεν βρέθηκαν φαρμακολογικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της φιπρονίλης και της (S)-μεθοπρένης.

Το φαρμακοκινητικό προφίλ του προϊόντος στα κουνάβια δεν έχει καθοριστεί.

 

 1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

6.1     Κατάλογος εκδόχων

Butylhydroxyanisole (E320)

Butylhydroxytoluene (E321)

Ethanol (96 per cent)

Polysorbate 80

Povidone K17

Diethylene glycol monoethyl ether

 

6.2     Κύριες ασυμβατότητες

Δεν ισχύει

 

6.3     Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης: 18 μήνες

 

6.4     Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος

Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία ώστε να προστατεύεται από το φως και την υγρασία. Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μικρότερη των 25°C.

 

6.5     Φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας

Κόκκινη πιπέτα που αποτελείται από μια θερμοδιαμορφωμένη επίστρωση (εσωτερική στιβάδα PE/EVOH/PE, εξωτερική στρώση PP/COC/PP) και πλαστικό κάλυμμα (PET/PE/ALU/PE).

Συσκευασία:
1 x 0,5 ml πιπέτα σε κουτί από χαρτόνι

 

 

6.6     Ειδικές προφυλάξεις απόρριψης ενός χρησιμοποιηθέντος κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος ή άλλων υλικών που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος, αν υπάρχουν

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα αυτού πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

Το προϊόν δεν επιτρέπεται να εισέλθει σε υδάτινα ρεύματα, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο για τα ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς.

 

 1. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Vet-Agro Multi Trade Company Sp. z o.o.

Gliniana 32, 20-616 Λούμπλιν (Lublin) Poland

τηλ.+48 81 445 23 00

φαξ +48 81 445 23 20

e-mail vet-agro@vet-agro.pl

 

 1. ΑΡΙΘΜΟΣ(-ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:
Ημερομηνία ανανέωσης έγκρισης:

 

 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

01/2020

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΗΣ

Δεν ισχύει

 

 

 

Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Species

Product Form

Πιπέτα

Brand

Vetagro

Shipping & Delivery

Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται με δύο τρόπους: α) τα μικρά δέματα μεταφέρονται με υπηρεσίες κούριερ και παράδοση την επόμενη μέρα στις περισσότερες των περιπτώσεων (εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές). Τα μεγάλα δέματα μεταφέρονται με μεταφορική εταιρεία που καλύπτει όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και τα νησιά.

Εκτελούμε όλες τις παραγγελίες. Όμως οι παραγγελίες μικρής αξίας (δηλαδή παραγγελίες κάτω των 50 ευρώ καθαρής αξίας) επιβαρύνονται με μεταφορικά. Η επιβάρυνση αναγράφεται στο τιμολόγιο και είναι αξίας 3 ευρώ συν ΦΠΑ.

Η χρέωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το ύψος της μεταφοράς, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει και αντικαταβολή, αλλά αποτελεί μία υποτυπώδη χρέωση, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πελάτης με χρέωση παραλήπτη που θα ήταν πολύ υψηλότερη.